สมคัรสมาชกิ ออโต้

สมัครสมาชิก ออโต้ ทัศนคติ ‘ทำได้’ ที่กำหนดฮ่องกง

สมัครสมาชิก ออโต้ ทัศนคติ 'ทำได้' ที่กำหนดฮ่องกง

สมัครสมาชิก ออโต้ ชาวฮ่องกงจำนวน 7.4 ล้านคนยังคงภาคภูมิใจใน “วิญญาณสิงโต” ของพวกเขา: ความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นจากอัตราต่อรองที่ดูเหมือนจะผ่านไม่ได้ หลายสังคมประจบประแจงตัวเองด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับคุณค่าหลักที่คาดคะเนใน DNA ของพวกเขา ชาวอังกฤษมีสิ่งที่เรียกว่า...

Continue reading...